Certifikat

G. van der Linden är sedan 20 november 2008 BRC-certifierade på A-nivå. Detta certifikat gäller förpackning och (kyl-) förvaring av obearbetad potatis, frukt och grönt.
BRC har stränga krav för livsmedelssäkerheten, hygienen, arbetssätt och procedurer som leverantörer av livsmedel måste uppfylla.

BRC certification